In een wereld die almaar doorraast

is tijd nemen om niets te doen,

om even niets te moeten,

haast een revolutionaire daad.

Ont-moeten...

We moeten zoveel. In de eerste plaats van onszelf. We moeten er goed uitzien, een goede indruk maken, werken, geld verdienen, to do lijstjes afvinken… Soms is het goed om even te stoppen. Een pauze te nemen. Jezelf toe te staan om niets te doen. Dat is niet zo gemakkelijk, maar gelukkig valt het te leren. En hier help ik je graag bij.

... om te ontmoeten

In die pauze, in die stilte, kunnen we onszelf werkelijk ontmoeten. Thuiskomen bij onszelf. Niet om egocentrisch te zitten navelstaren, maar omdat we dan pas echt de ander kunnen ontmoeten. Hoe kan je er voor iemand zijn als je er zelf niet helemaal bent? Hoe kan je een ander beter begrijpen als je jezelf niet begrijpt?

Thich Nhat Hanh verwoordt het heel mooi wanneer hij zegt:

“Het meest kostbare geschenk dat we iemand kunnen geven is onze aanwezigheid.”